Blog Details

  • Home / Tin tức / Tổ chức BasicNeeds…
Tổ chức BasicNeeds tài trợ dự án “Hỗ trợ mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng và phát triển”

Tổ chức BasicNeeds tài trợ dự án “Hỗ trợ mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng và phát triển”

UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt tiếp nhận 403,4 triệu đồng (vốn viện trợ không hoàn lại) dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài “Hỗ trợ mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng và phát triển tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Tổ chức BasicNeeds (Vương Quốc Anh) tài trợ.

Tập huấn liệu pháp tâm lý – REBT chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian thực hiện 2 năm (02/2017- 3/2019), Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh là đơn vị triển khai dự án. Mục tiêu của dự án là nâng cao chất lượng cuộc sống của người có vấn đề về sức khỏe tâm thần và gia đình họ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua việc tăng cường cung cấp và sử dụng các dịch vụ CSSKTT dựa vào cộng đồng nhằm thỏa mãn các nhu cầu và quyền cơ bản của người bệnh.           

Các hoạt động chính của dự án, gồm: Nâng cao năng lực cho cán bộ hội phụ nữ các cấp cũng như đối tượng hưởng lợi trực tiếp về mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng và phát triển cộng đồng, tập trung vào mô hình Kết hợp Sinh kế trong Quản lý Trầm cảm có Hiệu quả cho đối tượng phụ nữ nghèo và cận nghèo.  Đào tạo, nâng cao năng lực cho đối tác y tế và các ban ngành liên quan về mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần.  Hỗ trợ trong việc tạo sinh kế bền vững cho bệnh nhân trầm cảm và cận nghèo.  

www.thuathienhue.gov.vn

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *