Tháng: Tháng Tư 2018

Gần 2 tỷ đồng chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng

UBND thành phố vừa phê duyệt dự án “Hỗ trợ xây dựng mô hình Chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng và phát triển tại thành phố Đà Nẵng” do Tổ chức Basic Needs…