Về chúng tôi

Câu chuyện của chúng tôi

Xuất phát từ mong muốn góp phần giải tỏa những nỗi lo lắng, mệt mỏi hay buồn phiền khổ đau, khổ đau, đưa lại thêm nhiều niềm vui và năng lượng sống, chăm sóc tốt sức khỏe tâm thần của người Việt, BasicNeeds Việt Nam được thành lập vào năm 2010 nhằm thiết lập một hệ thống hỗ trợ phát triển cộng đồng và chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng tại Việt Nam.

Mục tiêu

Các dự án thành công

BN đã xây dựng Mô hình Sức khoẻ Tâm thần và Phát triển sử dụng cách tiếp cận can thiệp sức khoẻ tâm thần dựa vào cộng đồng có nhấn mạnh đến tính bền vững. BN nhận thức được rằng cách duy nhất mang lại sự thay đổi tích cực và bền vững cho người nghèo là giải quyết đồng thời các vấn đề về y tế, xã hội và kinh tế.

Được đánh giá cao bởi các tổ chức quốc gia và quốc tế

làm việc trong lĩnh vực sức khoẻ tâm thần.

Tin tức & Câu chuyện

phản ánh sức sống của BasicNeeds Việt Nam

Đăng ký Tình nguyện viên

Chỉ mất hai phút đăng ký là bạn có thể trở thành một phần của Basicneeds Việt Nam. Bạn chỉ cần để lại thông tin họ tên, email, khu vực sinh sống; để lại CV và gửi tới chúng tôi lý do bạn muốn trở thành Tình nguyện viên cho Basicneeds. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho chúng tôi.

BN đã xây dựng Mô hình Sức khoẻ Tâm thần và Phát triển sử dụng cách tiếp cận can thiệp sức khoẻ tâm thần dựa vào cộng đồng có nhấn mạnh đến tính bền vững.