Tháng: Tháng Năm 2023

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo Tăng cường năng lực hệ thống y tế về chăm sóc dựa vào cộng đồng để quản lý bệnh trầm cảm

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo Tăng cường năng lực hệ thống y tế về chăm sóc dựa vào cộng đồng để quản lý bệnh trầm cảm

Ngày 10/5, tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh tổ chức hội thảo Tăng cường năng lực hệ thống y tế về chăm sóc Dựa vào cộng đồng để quản lý bệnh trầm cảm. Dự hội nghị…