Tháng: Tháng Năm 2017

Sân khấu rối mang tên trầm cảm

Sân khấu rối mang tên trầm cảm

TP – Các bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng đã chọn múa rối, mượn lời những con thú đáng yêu làm nhân vật lột tả hết bản chất của bệnh trầm cảm để…
Tổ chức BasicNeeds tài trợ dự án “Hỗ trợ mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng và phát triển”

Tổ chức BasicNeeds tài trợ dự án “Hỗ trợ mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng và phát triển”

UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt tiếp nhận 403,4 triệu đồng (vốn viện trợ không hoàn lại) dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài “Hỗ trợ mô hình chăm sóc sức…