Tháng: Tháng Một 2011

(2011) Hỗ trợ Phát triển Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng và Phát triển cộng đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

(2011) Hỗ trợ Phát triển Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng và Phát triển cộng đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

1.5 triệu đô la Mỹ được tổ chức Atlantic Philanthropies tài trợ trong 4 năm (từ tháng 3 năm 2011), thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế với hai đối tác chính là Sở Y…

Tiếp nhận dự án “Hỗ trợ xây dựng Mô hình Chăm sóc sức khỏe Tâm thần cộng đồng và Phát triển tại tỉnh Thừa Thiên Huế”

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 160/QĐ-UBND Phê duyệt tiếp nhận dự án “Hỗ trợ xây dựng Mô hình Chăm sóc sức khỏe Tâm thần cộng đồng và Phát triển tại tỉnh…