Blog Details

  • Home / Tin tức / Tiếp nhận dự…

Tiếp nhận dự án “Hỗ trợ xây dựng Mô hình Chăm sóc sức khỏe Tâm thần cộng đồng và Phát triển tại tỉnh Thừa Thiên Huế”

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 160/QĐ-UBND Phê duyệt tiếp nhận dự án “Hỗ trợ xây dựng Mô hình Chăm sóc sức khỏe Tâm thần cộng đồng và Phát triển tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do tổ chức BasicNeeds tài trợ với tổng số vốn 453.000 USD.

Dự án nhằm mục tiêu tạo điều kiện và giúp đỡ những người bị bệnh tâm thần hoặc chứng động kinh ở Thừa Thiên Huế được tái hòa nhập tốt với cộng đồng nơi họ sinh sống. Theo đó, sẽ tập trung vào các hoạt động chính như: đào tạo nâng cao năng lực cho đối tác y tế và các ban ngành liên quan cũng như cho đối tượng hưởng lợi trực tiếp về mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng và phát triển cộng đồng; chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng thông qua hỗ trợ bệnh viện Tâm thần Huế để hỗ trợ triển khai các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu; thành lập và tập huấn cho thành viên của 7 nhóm tự lực, kết nối họ với các hoạt động đào tạo nghề và sinh kế.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *