Blog Details

  • Home / Tin tức / Huế: 600 triệu…
Huế: 600 triệu đồng nâng cao chất lượng cuộc sống bệnh nhân trầm cảm

Huế: 600 triệu đồng nâng cao chất lượng cuộc sống bệnh nhân trầm cảm

(TN&MT) – Ngày 21/6, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa có quyết định phê duyệt, tiếp nhận dự án không hoàn lại của tổ chức BasicNeeds nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Cao- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký quyết định số 1311/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại mang tên: “Kết hợp Sinh kế trong quản lý trầm cảm có hiệu quả tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Tổ chức BasicNeeds tài trợ, với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng, dự án được thực hiện từ năm 2017- 2019.

Mục tiêu của dự án là nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân trầm cảm ở tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua việc tăng cường cung cấp và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng nhằm thỏa mãn các nhu cầu và quyền cơ bản của người bệnh.

600 triệu đồng nâng cao chất lượng cuộc sống bệnh nhân trầm cảm tại Thừa Thiên Huế
600 triệu đồng nâng cao chất lượng cuộc sống bệnh nhân trầm cảm tại Thừa Thiên Huế

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, dự án sẽ triển khai các hoạt động chính như: Thành lập hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần và phát triển dựa vào cộng đồng. Nâng cao năng lực cho đối tác (y tế, phụ nữ, bệnh nhân trầm cảm) để hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần và xã hội.

Nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần cho các bên liên quan, người dân trong cộng đồng; cung cấp dịch vụ có chất lượng cho bệnh nhân trầm cảm thông qua cách tiếp cận mô hình dựa vào cộng đồng, mô hình sức khỏe tâm thần và phát triển được đánh giá, chứng minh có hiệu quả và được giới thiệu rộng rãi…

Tin & ảnh: Thế Anh

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *