Blog Details

  • Home / Công việc / (2020) Tăng cường…
(2020) Tăng cường Năng lực Hệ thống Y tế về Chăm sóc Dựa vào Cộng đồng để Quản lý Trầm cảm có hiệu quả tại tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

(2020) Tăng cường Năng lực Hệ thống Y tế về Chăm sóc Dựa vào Cộng đồng để Quản lý Trầm cảm có hiệu quả tại tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

144.355 Đô la Mỹ được tài trợ bởi Johnson and Johnson Foundation: đây là dự án 1 năm (bắt đầu từ tháng Ba 2020) với các đối tác Sở y tế và bệnh viện sức khỏe tâm thần tỉnh Thái nguyên, Đại học Y Hà nội. BNVN triển khai Mô hình chăm sóc kết hợp theo bước để quản lý Trầm cảm ở 10 xã phường thuộc thành phố Thái Nguyên cho đối tượng là người dân có mắc trầm cảm. Tên của dự án: Tăng cường Năng lực Hệ thống Y tế về Chăm sóc Dựa vào Cộng đồng để Quản lý Trầm cảm có hiệu quả tại tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Kết quả mong đợi của dự án:

  1. Nâng cao năng lực của cán bộ y tế các cấp về quản lý trầm cảm tại cộng đồng 
  2. Cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKTT tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu đang hoạt động tại địa phương  theo phương thức chăm sóc kết hợp theo bước.
  3. Quảng bá về sức khỏe tâm thần và nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe tâm thần
  4. Vận động thành công các lãnh đạo ngành y tế và các nhà hoạch định chính sách về việc xây dựng các dịch vụ chăm sóc trầm cảm toàn diện tại cộng đồng.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *