Blog Details

 • Home / Công việc / (2017) Tích hợp…
(2017) Tích hợp Sinh kế để quản lý trầm cảm hiệu quả (LIFE DM)

(2017) Tích hợp Sinh kế để quản lý trầm cảm hiệu quả (LIFE DM)

1 Triệu đô la Canada  được Quỹ  Grand Challenges Canada tài trợ và  1 Triệu đô la Canada đối ứng: để thực hiện dự án kéo dài 3 năm (từ tháng Một, 2017) hợp tác với công ty RAND và đại học CUNNY (Hoa kỳ) và các đối tác chính tại Việt Nam là Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội LHPN thành phố Đà Nẵng cùng bệnh viện chuyên khoa tâm thần Huế và Đà nẵng. Mục tiêu của BNVN là triển khai  Mô hình Chăm sóc kết hợp theo bước để Quản lý Trầm cảm ở 9 xã phường thuộc  Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, tập trung vào những phụ nữ nghèo và măc trầm cảm. Dự án được đặt tên là: Tích hợp Sinh kế để quản lý trầm cảm hiệu quả (LIFE DM). Đây là pha 3 – Pha nhân rộng, của dự án LIFE DM đã được BNVN hợp tác với bệnh viện tâm thần Đà Nắng và RAND thí điểm thành công trước đó ở quy mô nhỏ. Hai pha trước của dự án được Viện SKTT Hoa kỳ tài trợ để thực hiện thí điểm ý tưởng trên quy mô nhỏ – xây dựng mô hình, cơ chế thực hiện, phối hợp, xây dựng các dịch vụ thí điểm cho phù hợp nhất với bối cảnh Việt Nam và thực hiện nghiên cứu có đối chứng. Kết quả mong đợi của pha 3 LIFE DM nhân rộng là::

Tăng cường năng lực cho các đối tác

Xây dựng năng lực trong đào tạo và giám sát thực hiện chuyên môn cho những nhân lực nguồn được lựa chọn để trở thành giảng viên và giám sát viên trong các lĩnh vực: cách làm việc với cộng đồng –  lập bản đồ cộng đồng, hoạt hóa, chăm sóc kết hợp theo bước để quản lý trầm cảm, tạo thu nhập, vốn tài chính vi mô, đào tạo nghề, các liệu pháp tâm lý nhóm và cá nhân trong quản lý trầm cảm.

Nâng cao nhận thức về SKTT, vận động chính sách cho các bên liên quan, người dân trong cộng đồng

Truyền thông thay đổi hành vi và huy động xã hội sẽ được thực hiện. BNVN cũng vận động chính sách để lồng ghép các dịch vụ của mô hình vào hệ thống y tế: sàng lọc, test, liệu pháp tâm lý và dịch vụ chăm sóc sẽ được chi trả bởi bảo hiểm y tế, phần lớn dịch vụ sinh kế sẽ được kết nối với các chương trình quốc gia (về tài chính vi mô, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, đào tạo nghề)

Provided quality services for people with depression through community based approach

BNVN provides community-based services on depression care (screening, psycho-education, diagnosis, pharmacotherapy, psychotherapy, relaxation, rehabilitation), livelihood (loan, vocational training, job placement, breeding, means of production, small business setup…) 

Cung cấp các dịch vụ có chất lượng cho bệnh nhân thông qua cách tiếp cận dựa vào cộng đồng 

BNVN cung cấp các dịch vụ chăm sóc người bệnh trầm cảm dựa vào cộng đồng (sàng lọc, giáo dục tâm lý, chẩn đoán, liệu pháp hoá dược, liệu pháp tâm lý, thư giãn, phục hồi chức năng), sinh kế (vay vốn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, chăn nuôi, công cụ sản xuất, khởi sự kinh doanh…)

LIFE DM model for Vietnam assessed, improved, and disseminated

The model will be assessed through the systematic study: patient outcome, system outcome, service costing, return on investment. The evidence will be used to adapt the model to make it most suitable for Vietnam context, and the services will be approved and adopted by the formal systems of the government. The information generated from the project will be disseminated to key stakeholders include Ministry of Health (MoH), Ministry of Labour, Invalid and Social Affairs (MOLISA), WHO, WU and donors.

Mô hình LIFE DM cho Việt Nam được đánh giá, chứng minh có hiệu quả và được giới thiệu rộng rãi

Mô hình sẽ được đánh giá thông qua nghiên cứu có hệ thống, bao gồm: kết quả trên bệnh nhân, kết quả trên hệ thống, tính giá dịch vụ, lợi nhuận đầu tư. Bằng chứng được sử dụng để điều chỉnh mô hình SKTT&PT để phù hợp nhất với bối cảnh Việt Nam. Thông tin thu thập được từ chương trình được chia sẻ rộng rãi tới các bên có liên quan  như: Bộ Y tế, Bộ LĐTBXH, WHO, HLHPN và các nhà tài trợ.

Các thành tựu chính

 • Huy động thành công 1 triệu đô la Canada vốn đối ứng.
 • Thực hiện dự án ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế: 
 • 2 bệnh viện tâm thần
 • 2 trung tâm đào tạo của HLHPN tỉnh
 • 1 trung tâm công tác xã hội
 • 8 xã phường: Phú Hồ, Phú Thượng, Thủy Dương, Thủy Thanh ở Thừa Thiên Huế và Khuê Trung, Hòa Xuân, An Khê, Chính Gián ở Đà Nẵng
 • Tổ chức thành công 24 khóa đào tạo (77 ngày) cho các đối tác: 
  • 40 cộng tác viên y tế/y tế thôn bản, 16 bác sỹ đa khoa từ 8 xã phường, 3 bác sỹ đa khoa từ 3 trung tâm y tế quận huyện, 7 bác sỹ chuyên khoa và 6 cán bộ trị liệu tâm lý từ bệnh viện tâm thần.
  • 16 lãnh đạo HLHPN tại xã phường, 3 lãnh đạo HLHPN tuyến quận huyện và 10 lãnh đạo HLHPN tuyến tỉnh
  • 186 người bệnh được đào tọ về chăn nuôi, trồng trọt, tín dụng tiết kiệm, nấu ăn, bầy hàng, quản lý doanh nghiệp nhỏ …
 • Tiếp cận 1972 người có nguy cơ cao mắc trầm cảm
 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc trầm cảm cho 481 people, trong đó có 148 phụ nữ nghèo và 64 người trong số đó nhận được hỗ trợ vốn vay và sinh kế.
 • Thành lập được 22 nhóm LIFE DM cho các phụ nữ nghèo trầm cảm. Các hội viên nhận được can thiệp tâm lý nhóm và hỗ trợ sinh kế để cùng lúc vượt qua trầm cảm và nghèo đói, họ cũng nhật được các đào tạo giúp họ nâng cao kỹ năng và kiến thức về cách giải quyết vấn đề.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *