Blog Details

  • Home / Tin tức / BasicNeeds Vietnam giành…
BasicNeeds Vietnam giành Giải Cống hiến tại Zero Project Award 2019

BasicNeeds Vietnam giành Giải Cống hiến tại Zero Project Award 2019

Năm 2019, BasicNeeds Vietnam đã Giải Cống hiến từ Zero Project 2019 tại văn phòng Liên hiệp Quốc tại Viên (Áo) cho mô hình xuất sắc để hỗ trợ những người khuyết tật về tâm lý xã hội trong lĩnh vực Sống độc lập và Tham dự về Chính trị.

Đây là niềm vinh dự của BasicNeeds Vietnam khi trở thành một phần của #ZeroCon19!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *