Tháng: Tháng Ba 2023

Cùng phụ nữ trầm cảm “học lại nụ cười”

Cùng phụ nữ trầm cảm “học lại nụ cười”

Không ai nghĩ rằng, vẫn là những con người đó, chỉ một tháng trước đây, họ đang trải qua mỗi ngày mà quên cách cười vui vẻ là như thế nào.  Mỗi tuần một lần…