Tháng: Tháng Một 2021

(2020) Tăng cường Năng lực Hệ thống Y tế về Chăm sóc Dựa vào Cộng đồng để Quản lý Trầm cảm có hiệu quả tại tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

(2020) Tăng cường Năng lực Hệ thống Y tế về Chăm sóc Dựa vào Cộng đồng để Quản lý Trầm cảm có hiệu quả tại tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

144.355 Đô la Mỹ được tài trợ bởi Johnson and Johnson Foundation: đây là dự án 1 năm (bắt đầu từ tháng Ba 2020) với các đối tác Sở y tế và bệnh viện sức…