Tháng: Tháng Một 2019

(2019) Xác định phương thức phù hợp nhất để triển khai quản lý trầm cảm R01

(2019) Xác định phương thức phù hợp nhất để triển khai quản lý trầm cảm R01

1 Triệu đô la Mỹ do Viện SKTT Hoa kỳ tài trợ. Đây là một dự án 5 năm (bắt đầu từ 2019) với các đối tác chính là: công ty RAND, Đại học CUNY…
Mối liên hệ nguy hiểm giữa trầm cảm và tự sát

Mối liên hệ nguy hiểm giữa trầm cảm và tự sát

Mối liên hệ nguy hiểm giữa trầm cảm và tự sát Trầm cảm và tự sát có mối liên hệ mật thiết với nhau, khiến cho trầm cảm trở thành một chứng bệnh tâm lí…