Tháng: Tháng Năm 2018

Tranh thủ nguồn lực, hỗ trợ chị em

Tranh thủ nguồn lực, hỗ trợ chị em

TTH – Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tỉnh luôn tranh thủ nguồn lực, sự hỗ trợ của các dự án để trang bị kỹ năng, tạo sinh kế nhằm nâng cao chất…