Tháng: Tháng Một 2017

(2017) Tích hợp Sinh kế để quản lý trầm cảm hiệu quả (LIFE DM)

(2017) Tích hợp Sinh kế để quản lý trầm cảm hiệu quả (LIFE DM)

1 Triệu đô la Canada  được Quỹ  Grand Challenges Canada tài trợ và  1 Triệu đô la Canada đối ứng: để thực hiện dự án kéo dài 3 năm (từ tháng Một, 2017) hợp tác…