Tháng: Tháng Tư 2014

Hội thảo phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần

Hội thảo phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần

Được sự cho phép của UBND thành phố Đà Nẵng, ngày 17/4/2014 Bệnh viện Tâm thần TP Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo khoa học giữa Bệnh viện Tâm thần TP Đà Nẵng và…