Tháng: Tháng Chín 2011

Hội LHPN Thừa Thiên Huế: hướng tới mô hình chăm sóc sức khoẻ tâm thần dựa vào cộng đồng

Hội LHPN Thừa Thiên Huế đã triển khai dự án “Hỗ trợ xây dựng mô hình Chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng và phát triển tại tỉnh Thừa Thiên Huế” cuối tháng 8…